Interne begeleiding

​​De intern begeleider is coördinator van alle activiteiten die met zorgverbreding en zorgbeleid te maken hebben:

  • vormgeven van beleid (ontwikkelen, uitvoeren en evalueren);
  • aansturen van veranderingen;
  • begeleiden en coachen van leerkrachten;
  • verspreiden van actuele informatie en kennis in de school;
  • leraren begeleiden en coachen;
  • vormgeven aan passend onderwijs door een goede inrichting van de ondersteuningstructuur;
  • bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opbrengsten;
  • ervoor zorgen dat zowel leerproblemen als gedrags- en ontwikkelingsproblemen zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden, zodat tijdig kan worden ingesprongen; 
  • onderwijskundigleiderschap vormgeven in samenspraak met de directie.
Alle georganiseerde ondersteuning is gericht op de begeleiding van de leerlingen en leerkrachten.
Om dit te bereiken volgt de intern begeleider een jaarlijkse cyclus van planningsgesprekken (met directie, intern begeleider en leerkracht), groepsbesprekingen (met intern begeleider en leerkracht) en individuele leerlingbesprekingen (met intern begeleider en leerkracht).

Indien wenselijk worden externe deskundigen ingeschakeld en wordt een leerling besproken in het ondersteuningsteam (directie, intern begeleider en leerkracht).
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het beleidsstuk Ondersteuningsstructuur en het School Ondersteuningsprofiel.
Voor beleidsstukken m.b.t. interne begeleiding en leerlingondersteuning: zie het kopje ''Ouders'' en vervolgens ''Beleidsstukken''.
​​