De school

​Wij zijn een interconfessionele school. Dit betekent dat de school ontstaan is uit voorheen een Rooms-Katholieke en een Protestants Christelijke school.  Wij dragen onze identiteit uit door aandacht te besteden aan levensbeschouwelijke vorming en de Christelijke feestdagen te vieren. Tevens laten wij de leerlingen kennis maken van de andere culturen en godsdiensten. In de bovenbouwgroepen geven wij dit vorm door het bieden van ontmoetingsonderwijs. 

​Op onze school zijn alle kinderen welkom van. Wij respecteren elkaars verschillen, werken en leren samen en vinden elkaar in overeenkomsten. Als ouders kiezen voor onze school, zijn zij bekend met ons christelijk karakter en respecteren zij de manier waarop wij daaraan vorm geven. In het schoolkatern staat ons identiteitsbewijs beschreven.