Bestuur

​​Stichting Agora

Onze school wordt bestuurd door de Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek genaamd Agora.  De betekenis van 'agora' is in het oude Griekenland ​'de marktplaats', de plek waar het sociale leven zich afspeelde. Een plek voor ontmoeting, onderwijs, politiek en handel.

De stichting Agora is ontstaan uit verschillende levensbeschouwelijke en onderwijskundige organisaties en scholen. Deze fuseerden in 2001 tot één grote organisatie.
Bij Agora horen 25 basisscholen in de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan. IKC Tijstroom (Zaandam) verzorgt speciaal basisonderwijs.

Bij Agora werken ruim 700 medewerkers: leraren, onderwijsondersteunend personeel, interne begeleiders en schoolleiders. Medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor de gemeenschappelijke opdracht: een bijdrage leveren aan het leren en ontwikkelen van de aan de scholen van Agora ​toevertrouwde kinderen.

Het bevoegd gezag van de stichting is neergelegd bij het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur. ​
 
Het bestuur streeft naar besturen op afstand. De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directie van de betreffende school. 
 ​
De contactgegevens van de stichting staan vermeld bij 'co​ntact​'. ​