Introductiepagina

​​​​De tab ouders geeft u een beeld van onderwerpen die voor u van belang zijn.

Bij aanmelding kunt u lezen, hoe de wijze van contact maken met de school en het aanmelden van uw kind plaatsvindt.

De geschreven beleidstukken, die wij voor de school hanteren, zijn hier te downloaden en te lezen.

De medezeggenschapsraad  heeft een eigen pagina waar ook de notulen van de MR worden gepubliceerd en de overlegmomenten zichtbaar zullen zijn. Tevens is de bezetting van de MR-leden weergegeven.

De pagina van 'ouderbetrokkenheid' is nog onder constructie en wordt in het eerste halfjaar van het aankomende schooljaar verder gevuld. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang.

Bij de ouderraad kunt u lezen wat de ouderraad doet.

Ziekmelden geeft een beschrijving van hoe wij daar als school mee om gaan en wanneer u uw kind ziek kunt melden en op welke wijze.

Bij opvang is de beschrijving van de opvangorganisatie aanwezig.