Ouderraad

​​De leden van de ouderraad zijn aanspreekpunt voor alle ouders over onderwerpen die leven binnen de school. Dat betekent dat wij het heel belangrijk vinden dat u ons opzoekt met uw vragen, opmerkingen of problemen over de school, het onderwijs en het schoolklimaat. Zodat wij dat onder de aandacht kunnen brengen bij de schoolleiding. Het is dan wel belangrijk, dat de zaken die u bij ons inbrengt, worden gedeeld door meerdere ouders of leerlingen.​ Verder zetten wij als ouderraad ook zelf onderwerpen op de agenda. Zaken die wij zien of horen in en om de school. Het kan ook voorkomen dat we op verzoek van de schoolleiding meedenken over de uitvoering van het beleid of mogelijke oplossingen bij problemen die binnen de school actueel zijn.

De ouderraad komt vier maal per jaar bijeen. De inhoud van het dit overleg richt zich onder andere op zaken die binnen de school plaatsvinden en voor de directeur functioneert de ouderraad als klankbord om te kunnen brainstormen over toekomstige veranderingen of aanpassingen. Tevens wordt het advies voor de hoogte van de bedragen voor schoolreis, kamp en oudergelden hier besproken en als advies meegenomen worden naar de medezeggenschapraad (MR). De MR moet daar zijn instemming aan verlenen.

 

​