Medezeggenschap

​​​​​Onze school kent een medezeggenschapsraad die ongeveer zes keer per jaar bijeenkomt (openbaar) in de avonduren en heeft regelmatig ove​rleg met de directie als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. De raad is samengesteld uit twee geledingen: een oudergeleding (twee ouders) en een teamgeleding (twee leraren). 
Er zijn rechten die voor de hele raad gelden maar er zijn ook rechten die verschillen van elkaar. De raad kent drie rechten: adviesrecht, instemmingsrecht en de directie heeft de plicht de raad van relevante informatie te voorzien, het zogenoemde recht op informatie. De raad heeft geen beslissingsrecht.

De raad heeft een eigen e-mailadres: mr@wormerwieken.nl​
 
Lid van de MR zijn:
Namens het personeel de leerkrachten: Marjon Hofstra (groep 3) en Stefanie Tevreden (groep 4)
Namens de ouders:​​ Arnold van 't Hart (ouder uit groep 6) en Richard Bleeker (ouder uit groep 1/2)
  
  
160919 agenda en notulen MR.pdf
  
161024  agenda en notulen MR.pdf
  
170123 MR notulen.pdf
  
170313 MR agenda en notulen.pdf
  
171109 MR 1e vergadering.pdf
  
180115 MR 2e vergadering samen met Onderwijs en Ko.pdf
  
180711 Definitieve verslag overleg afvaardiging ouders, mr en directie.pdf
  
MR notulen 01102018 website.pdf
  
MR notulen 07012019  website.pdf
  
MR notulen 12112018  website.pdf
  

 


 

 

 

 
 ​