Inspectie

​​Algemeen:

In 2012 heeft de inspecteur voor het laatst onze school bezocht. Wij hebben toen het basisarrangement mogen ontvangen. Het rapport van dat bezoek kunt u hieronder benaderen.
120308 Inspectierapport WormerWieken vierjaarlijksbezoek.pdf

Resultaten:

Twee keer per jaar zullen wij u via deze pagina op de hoogte houden van de behaalde resultaten op schoolniveau. Hiervoor gebruiken van de inspectiekaart uit ons leerlingvolgsysteem.
ParnasSys - Inspectiekaart - Inspectie (11-07-2016 13_57_26).pdf 

Wanneer u hier naar kijkt ziet u de scores en de betekenissen van de kleuren van de kaart. Alle resultaten worden binnen school geanalyseerd, besproken met de leerkrachten en daar waar nodig een verbeterplan voor opgesteld om in de praktijk uit te voeren.

Op de website van https://www.scholenopdekaart.nl/ kunt u meer gegevens van onze school benaderen. Op deze website zal in de toekomst ook het jaarverslag van de school ve​rwerkt worden.