Beleidsstukken

​​​​​​​​​​​​ 

Hieronder vindt u informatie met betrekking tot diverse protocollen.

aanvraagform. vrijstelling schoolbezoek.pdf
Vanuit Agora:
Agora-gids 2018-2019.pdf
Protocol informatieverstrekking aan gescheiden ouders.pdf
Beleid Plusgroep Agora.pdf 

Vanuit de interne begeleiding gericht op leerlingondersteuning:

Beleid aanname leerlingen.pdf           

Stroomschema-zorgplicht-aanmelding.pdf​ 

Ondersteuningsstructuur Wormerwieken.pdf                              

Dyslexie beleid.pdf

School Ondersteunings Profiel WormerWieken. AGORA.pdf

Vanuit school:

Schoolkatern WormerWieken 2018-2019.pdf

medisch protocol.pdf

Actief Burgerschap.pdf                                      

Anti pestprotocol.pdf

Gedragsprotocol WormerWieken.pdf

ERWD protocol.pdf

Beleidsplan Meerbegaafden.pdf

Beleid 12naar 3.pdf

Afstemming Baloe Wormerwieken.pdf